Lek.med. Paweł Dworecki

RADIOLOG

Godziny przyjęć:

Lek.med. Paweł Dworecki
Poniedziałek
-
Wtorek
-
Środa
-
Czwartek
-
Piątek
co drugi
16:40-20:00
Sobota
-